Εδώ θα βρείτε παραδείγματα ασκήσεων που ο Ορθοπαιδικός ή ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να σας συστήσουν να ακολουθήσετε.  Είναι σημαντικό να κάνετε μόνο  τις ασκήσεις που σας έχουν συμβουλέψει. Επίσης θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητά σας μετά από μία επέμβαση στον ώμο.

1. Ασκήσεις μετα από αρθροσκόπηση ώμου

2. Πως ντυνόμαστε μετά από χειρουργείο ώμου

3. Πως φοράμε την ανάρτηση ώμου

4. Πρωτόκολλο Ενδυνάμωσης Δελτοειδούς

5. Στάση Σώματος

6. Σταθεροποίηση Ωμοπλάτης

7. Διατάσεις

8. Διατάσεις – Πρωτόκολλο Dr Liotard

9. Ενδυνάμωση

10. Κινητοποίηση Ωμοπλάτης

11. Προχωρημένες Διατάσεις