Εδώ θα βρείτε παραδείγματα ασκήσεων που ο Ορθοπαιδικός ή ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να σας συστήσουν να ακολουθήσετε.  Είναι σημαντικό να κάνετε μόνο  τις ασκήσεις που σας έχουν συμβουλέψει. (τα βίντεο των ασκήσεων είναι ιδιοκτησία της Reading Shoulder and Elbow Unit)

1. Στάση Σώματος

2. Σταθεροποίηση Ωμοπλάτης

3. Μετεγχειρητικά από αρθροσκόπηση ώμου

4. Διατάσεις

5. Διατάσεις – Πρωτόκολλο Dr Liotard

6. Ενδυνάμωση Δελτοειδούς

7. Ενδυνάμωση

8. Κινητοποίηση Ωμοπλάτης

9. Ιδιοδεκτικότητα

10. Προχωρημένες Διατάσεις