Το γόνατο είναι από τις μεγαλύτερες αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Ο πόνος στο γόνατο αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες αναζήτησης ορθοπαιδικής συμβουλής, καθώς είναι μία κατάσταση η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα, την εργασία και την συνολική ποιότητα ζωής του ασθενή.

Οι πιο συχνές παθήσεις του γονατος είναι οι εξής: