Ο Ιατρός κ. Λεωνίδου έχει στο βιογραφικό του πάνω από 30 δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και πλήθος προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 4 κεφάλαια σε σύγχρονα διεθνή συγγράμματα ορθοπαιδικής.

Είναι reviewer στο παγκοσμίου φήμης Ορθοπαιδικό περιοδικό The Bone and Joint Journal.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Reverse shoulder arthroplasty with a cementless short metaphyseal humeral prosthesis without a stem: survivorship, early to mid-term clinical and radiological outcomes in a prospective study from an independent centre.

Leonidou A, Virani S, Buckle C, Yeoh C, Relwanι J.

Eur J Orthop Surg Traumatol, 2019

2. Inducible Nitric Oxide Synthase as a target for osteoarthritis treatment.
Leonidou A, Lepetsos P, Mintzas M, Kenanidis E, Macheras G, Tzetis M, Potoupnis M, Tsiridis E.
Expert Opin Ther Targets. 2018

3. Intra-abdominal and intra-pelvic complications following operations around the hip: causes and management-a review of the literature.
Anastasopoulos PP, Lepetsos P, Leonidou A, Gketsos A, Tsiridis E, Macheras GA.
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018

4. Survivorship of a Porous Tantalum Monoblock Acetabular Component in Primary Hip Arthroplasty With a Mean Follow-Up of 18 Years.
Macheras GA, Lepetsos P, Leonidou A, Anastasopoulos PP, Galanakos SP, Poultsides LA.
J Arthroplasty. 2017

5. Results from the surgical resection of severe heterotopic ossification of the hip: a case series of 26 patients.
Macheras GA, Lepetsos P, Leonidou A, Anastasopoulos P, Galanakos P, Tsiridis E.
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017

6. Recurrent missense mutation of GDF5 (p.R438L) causes proximal symphalangism in a British family.
Leonidou A, Irving M, Holden S, Katchburian M.
World J Orthop. 2016

7. Surgical management of congenital torticollis in children older than 7 years with an average 10-year follow-up.
Lepetsos P, Anastasopoulos PP, Leonidou A, Kenanidis E, Flieger I, Tsiridis E, Macheras GA, Leonidou O.
J Pediatr Orthop B.

8. Nerve injuries in total hip arthroplasty with a mini invasive anterior approach.
Macheras GA, Christofilopoulos P, Lepetsos P, Leonidou A, Anastasopoulos PP, Galanakos SP.
Hip Int. 2016

9. Application of Far Cortical Locking Technology in Periprosthetic Femoral Fracture Fixation: A Biomechanical Study.
Moazen M, Leonidou A, Pagkalos J, Marghoub A, Fagan MJ, Tsiridis E.
J Arthroplasty. 2016

10. Treatment for spondylolysis and spondylolisthesis in children
Leonidou A, Lepetsos P, Pagkalos J, Antonis K, Flieger I, Tsiridis E, Leonidou O
J Orthop Surg 2015

11. Periprosthetic femoral fracture fixation: a biomechanical comparison between proximal locking screws and cables.
Graham SM, Mak JH, Moazen M, Leonidou A, Jones AC, Wilcox RK, Tsiridis E.
J Orthop Sci. 2015

12. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis: clinical data in relation to disease demographics, bone mineral density and fracture risk.
Kenanidis E, Potoupnis ME, Kakoulidis P, Leonidou A, Sakellariou GT, Sayegh FE, Tsiridis E.
Expert Opin Drug Saf. 2015

13. The effect of the timing of antibiotics and surgical treatment on infection rates in open long-bone fractures: a 6-year prospective study after a change in policy.
Leonidou A, Kiraly Z, Gality H, Apperley S, Vanstone S, Woods DA.
Strategies Trauma Limb Reconstr. 2014

14. The biomechanical effect of bone quality and fracture topography on locking plate fixation in periprosthetic femoral fractures.
Leonidou A, Moazen M, Lepetsos P, Graham SM, Macheras GA, Tsiridis E.
Injury. 2014

15. Open reduction internal fixation of lateral humeral condyle fractures in children. A series of 105 fractures from a single institution.
Leonidou A, Chettiar K, Graham S, Akhbari P, Antonis K, Tsiridis E, Leonidou O.
Strategies Trauma Limb Reconstr. 2014

16. A preliminary study of manipulation under anaesthesia for secondary frozen shoulder following breast cancer treatment.
Leonidou A, Woods D.
Ann R Coll Surg Engl. 2014

17. Admission inflammatory markers and isolation of a causative organism in patients with spontaneous spinal infection.
Torrie PA, Leonidou A, Harding IJ, Jones GW, Hutchinson MJ, Nelson IW.
Ann R Coll Surg Engl. 2013

18. Comparison of different warfarin reversal protocols on surgical delay and complication rate in hip fracture patients.
Leonidou A, Rallan R, Cox N, Pagkalos J, Luscombe J.
J Orthop Surg 2013

19. Evaluation of fracture topography and bone quality in periprosthetic femoral fractures: A preliminary radiographic study of consecutive clinical data.
Leonidou A, Moazen M, Skrzypiec DM, Graham SM, Pagkalos J, Tsiridis E.
Injury. 2013

20. Locking plate fixation for Vancouver B1 periprosthetic femoral fractures: a critical nalysis of 135 cases.
Graham SM, Moazen M, Leonidou A, Tsiridis E.
J Orthop Sci. 2013

21. Disease-modifying osteoarthritis drugs: in vitro and in vivo data on the development of DMOADs under investigation.
Davies PS, Graham SM, Macfarlane RJ, Leonidou A, Mantalaris A, Tsiridis E.
Expert Opin Investig Drugs.

22. Bone metabolism in anorexia nervosa: molecular pathways and current treatment modalities.
Howgate DJ, Graham SM, Leonidou A, Korres N, Tsiridis E, Tsapakis E.
Osteoporos Int. 2013

23. Sclerostin monoclonal antibodies on bone metabolism and fracture healing.
Gamie Z, Korres N, Leonidou A, Gray AC, Tsiridis E.
Expert Opin Investig Drugs. 2012

24. Paediatric Monteggia Fractures. A single centre study of the management of 40 patients.
Leonidou A, Pagkalos J, Lepetsos P, Antonis K, Flieger I, Tsiridis E, Leonidou O
J Pediatr Orthop. 2012

25. Cement – in – cement acetabular revision with a constrained tripolar component.
Leonidou A, Pagkalos J, Luscombe J
Orthopedics. 2012

26. Rigid versus flexible plate fixation for periprosthetic femoral fracture – computer modelling of a clinical case.
Mehran Moazen M., Jones A., Leonidou A., Jin Z., Wilcox R. Ruth K, Tsiridis E.
Med Eng Phys. 2011

27. Femoral neck fractures in patients on Clopidogrel. The effect of delaying surgery and the introduction of the new SIGN Guidelines
Leonidou A, Boyce Cam N, Chambers I
Surgeon. 2011

28. Patellar resurfacing in total knee arthroplasty. Does design matter? A meta-analysis of 7075 Cases
Pavlou G, Meyer C, Leonidou A, As-Sultany M, West R, Tsiridis E.
J Bone Joint Surg Am. 2011

29. Prostaglandin E2 receptors as potential bone anabolic targets – selective EP4 receptor agonists.
Pagkalos J, Leonidou A, As-Sultany M, Heliotis M, Mantalaris A, Tsiridis E.
Curr Mol Pharmacol. 2011

30. Biological therapy of bone defects: the immunology of bone allo-transplantation.
Graham SM, Leonidou A, Aslam-Pervez N, Hamza A, Panteliadis P, Heliotis M, Mantalaris A, Tsiridis E.
Expert Opin Biol Ther. 2010

31. Investigating the role of PDGF as a potential drug therapy in bone formation and fracture healing.
Graham S, Leonidou A, Lester M, Heliotis M, Mantalaris A, Tsiridis E.
Expert Opinion on Investigational Drugs. 2009